Cycle Up denmark

Den første professionelle platform for genbrug af materialer fra byggeri og ejendomme i Frankrigcycle-up.fr

Brugsvilkår

Brug af webstedet www.cycle-up.dk (herefter kaldet webstedet) medfører fuld og fuldstændig accept af de generelle brugsvilkår, der er beskrevet herunder. Disse betingelser kan blive ændret eller suppleret når som helst, brugere af webstedet bedes derfor rådføre sig med dem regelmæssigt.

Dette websted er normalt tilgængeligt for brugerne på alle tidspunkter. Webstedet kan imidlertid beslutte sig for at afbryde det af vedligeholdelseshensyn, i hvilket tilfælde det vil informere brugerne forud om datoer og klokkeslæt for interventionen.

Webstedet opdateres regelmæssigt af kommunikationsafdelingen. På samme måde kan de juridiske meddelelser blive ændret når som helst: De er ikke desto mindre bindende for brugeren, som bedes ses dem så ofte som muligt for at læse dem.

Dette websted er offentliggjort af CYCLE UP, en fransk virksomhed med en kapital på 1.500.000 Euro, registreret i Nanterres virksomhedsregister under nummeret SIREN 833 056 195 og med registreret kontor på 4 rue Martel, 75010 Paris, Frankrig.

Kontakt: Cycle Up,
4 rue Martel, 75010 Paris
Frankrig

Publikationsdirektør er hr. Sébastien Duprat

Beskrivelse af tjenesterne

Formålet med webstedet er at tilvejebringe information om alle virksomhedens aktiviteter.

Cycle Up bestræber sig på at tilvejebringe den mest nøjagtige information, der er muligt, på webstedet. Det kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for udeladelser, unøjagtigheder eller mangler i opdateringen, uanset om det er selvforskyldt eller skyldes tredjeparts-partnere, der forsyner det med information.

Al information, der er angivet på webstedet, er alene gives som information og kan blive ændret. Endvidere er informationen på webstedet www.cycle-up.fr ikke udtømmende. Den gives under hensyntagen til ændringer, der er sket, siden den blev lagt online.

Kontraktmæssige begrænsninger af oplysninger

Cycle Up kan gøres ansvarlig for materielle skader, der er forbundet med brugen af webstedet.

Webstedet er designet og struktureret til at imødekomme de seneste web-standarder. For optimal brug af stedet anbefales det derfor, at du bruger det seneste computerudstyr og en regelmæssigt opdateret browser.

Al uautoriseret adgang til stedet kildekode, hvis formål eller virkning er at introducere skadelig software, omdirigere information eller, mere generelt, ændre det struktur, er forbudt.

Intellektuel ejendomsret

Al information på webstedet (dokumenter indeholdt i webstedet, samt alle elementer, der er skabt til stedet) er Cycle Up’s og dennes samarbejdspartneres ejendom og er underlagt lovgivning, der beskytter copyright.

Ethvert uddrag, ved permanent eller midlertidig overførsel, af alle eller en kvalitativ eller kvantitativ væsentlig del af indholdet af stedet til et andet medie, uanset middel eller i en hvilken som helst form, samt genbrug, ved at gøre alle eller en kvalitativ eller kvantitativ del af indholdet på stedet tilgængelig for offentligheden, uanset i hvilken form, er ulovlig.

I overensstemmelse med bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret kan kopier af de dokumenter, der er indeholdt i dette websted, imidlertid ske alene af informationsformål og udelukkende til strengt privat brug. Ingen licens, eller nogen rettigheder bortset fra retten til at se stedet, gives brugerne af webstedet. Gengivelse af dokumenter på webstedet autoriseres udelukkende til informationsformål til personlig og privat brug: Enhver gengivelse og enhver brug af kopier, der laves til andre formål, er udtrykkeligt forbudt i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om intellektuel ejensomsret.

Medmindre andet angives, er virksomhedens navne, logoer, produkter og mærker, der citeres på dette websted, Cycle Up’s ejendom. De må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Cycle Up. Cycle Up har brugsrettighederne til virksomhedsnavne og –logier fra kunder og partnere. I tilfælde af brug af de særlige tegn uden forudgående autorisation, forbeholder Cycle Up sig retten til at gøre sine rettigheder gældende for en kompetent domstol.

Enhver reproduktion, repræsentation, modifikation, offentliggørelse, tilpasning af alle eller dele af elementerne på webstedet, uanset anvendt middel eller proces, er forbudt, medmindre der er opnået forudgående skriftlig autorisation fra:

Sébastien DUPRAT
4 rue Martel
75010 PARIS
Frankrig

Enhver uautoriseret brug af webstedet eller nogle af de elementer, det indeholder, vil blive betragtet som udgørende en overtrædelse og vil blive retsforfulgt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L.335-2 og efter den franske lov om intellektuel ejendom.

Begrænsning af ansvar

Cycle Up kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade, der skyldes brugerens udstyr, når denne tager adgang til Cycle Up webstedet, der resulterer fra brug af udstyr, der ikke overholder specifikationerne, angivet i punkt 4, eller fra tilstedeværelse af en programfejl eller inkompatibilitet.

Cycle Up kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte skade (som for eksempel tab af forretning eller tab af mulighed) som resultat af brugen af dette websted.

Hosting af websted

Dette websted hostes af Digital Launch Limited
22/F3 Lockheart Road, Wan Chai, Hong Kong

Personoplysninger

CYCLE UP kan indsamle dine personoplysninger med henblik på at besvare dine kommentarer eller anmodninger om information gennem kontaktformularen.

Cookies

Når du navigerer igennem www.cycle-up.dk, kan webstedet lægge ”cookies”, så tekstfiler, på din computer.

© 2020 – CYCLE UP